گمشده انسان

1مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

گمشده انسان


انسان هر چیزی را بدست بیاورد باز آرام نمی‌گیرد، آن چیست که انسان هزاران سال به دنبالش هست و آرام نگرفته؟!