چاه نفس

3مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

نفس چیست؟


  نفس چیست ؟   ما با نفس آشنا نیستیم و لمسش نکرده ایم . اما با یک عده هیجانهای ناهنجار آشناییم . اینها از نفس منبعثند…

خودشناسی

چاه نفس


چون ز چاهی می‌کنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک گفت پیغامبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری چون نشینی…

خودشناسی

چاه نفس


اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید! با توجه به مطلب فوق وقتی فهمیدیم که درون چاه نفس هستیم…