وانمود

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تظاهر


اگر قانونی نبود، و جایی بودین که کسی شما را نمی شناخت و قدرت کافی داشتید، شما چحگونه رفتار میکردید؟! رفتارتان چقدر با رفتار کنونی شما متفاوت…

خودشناسی

اخلاق وانمودی


شاید اون فرد پولداری که این کارو کرده ، فردا یه مدرسه بسازه و جزو خیرین محترم در جامعه محسوب بشه! جامعه با ظواهر رفتارها کار داره…

خودشناسی

قسمتی از سریال هیولا پارت دوم


ینهمه اضطراب و استرس شما بخاطر این نیست که فکر میکنید هستی کاذب شما به خطر افتاده و یا میترسید در آینده به خطر بیافتد ؟! آیا…