واقعیت

6مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

میل جنسی


وقتی طلب و خواسته ای در انسان بوجود می آید کل سیستم عصبی انسان ، تمام اعضا و جوارحش ، تمام افکار و هیجاناتش به کار می…

خودشناسی

تعریف و تمجید


این یک واقعیت است که وقتی تایید و تمجید می شویم انگیزه بیشتری برای کار و تلاش پیدا میکنیم و برعکس وقتی کسی متوجه کارهایمان نیست و…

خودشناسی

هنر نگاه کردن


نگاه کردن به معنای دیدن واقعیت، زمانی اتفاق میافتد که فکر در ادراک ذهن دخالت نکند. فکر شروع به وراجی و تعبیر و تفسیر واقعیت ، بر…

خودشناسی

انسان ها


ا دقت به چهره ها نگاه کنید بعد سوالات آخر ویدئو را ببینید . یک بار هم از اول ویدئو را ببینید. این بار ذهنتان را مشاهده…

خودشناسی

واقعیت یا…


آیا ما میتوانیم واقعیت یک درخت رو ببینیم ؟! چه چیزهایی در دیدن ما دخالت میکنند ؟!

خودشناسی

وهم و خیال


بسیاری از گیف ها با اینکه صدایی ندارند اما وقتی به آن نگاه میکنیم حس میکنیم صدایی میشنویم! مثلا صدای زمین خوردن دکل برق در گیف بالا….