هیجان

7مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تست خودشناسی


در کلاس خودشناسی در مورد تست خودشناسی یا به عبارتی تست خودمان با علم خودشناسی حرف نزده ایم چون این حرف یعنی تست خودشناسی کاملا بی معنیست…

کلیپ ها

خودشناسی چیست؟


خودشناسی ؛ علم کالبدشکافی؟؛ شناخت روح؟؛

کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

تداوم


فکر به احساس و هیجان تداوم میبخشد. اگر فکر قطع شود همان لحظه احساس یا هیجان قطع میشود. مثلا بچه بخاطر یک چیز بهانه گرفته و گریه…

فیه ما فیه

عیبستان


وقتی تو از دنیایی ناهنجار و مادی هستی؛ نیمی از وجودت از دنیای عیبستان است چرا عیبت را نمی‌پذیری؟ و تلاش میکنی که بگویی نه من این…

خودشناسی

انسان ها


ا دقت به چهره ها نگاه کنید بعد سوالات آخر ویدئو را ببینید . یک بار هم از اول ویدئو را ببینید. این بار ذهنتان را مشاهده…

خودشناسی

من و تاریخ من


همه هیجانهایی که تجربه میکنیم قبلا توسط انسانهای قبل از ما تجربه شده اند و هم اکنون توسط دیگران دارند تجربه میشوند. ما دیده ی جز بینی…