هیجانات

7مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تست خودشناسی


در کلاس خودشناسی در مورد تست خودشناسی یا به عبارتی تست خودمان با علم خودشناسی حرف نزده ایم چون این حرف یعنی تست خودشناسی کاملا بی معنیست…

خودشناسی

من خودم را دیدم 11


اگر من بدین مقدار تحت تاثیر نگاه و رفتار و قضاوت دیگران بودم و دیگران می توانستند با حرکاتشان و رفتارشان هیجانات مختلف در من ایجاد کنند…

من خودم را دیدم

من خودم را دیدم 1


یکی گفت : چقدر باهوشی ,دلم لرزید شاید هم “دلم” نبود بالاخره اتفاقی درونم رخ داد . یه عده عضلاتی درونم منقبض شد. قبلا در مورد اینکه…

خودشناسی

الکترونها و هیجانات


الکترونها وجود دارند و میدان الکتریکی تولید میکنند اما آنها میدان الکتریکی نیستند و میدان الکتریکی هم جزو الکترونها نیست، بلکه میدان الکتریکی را خلق میکنند. ما…

خودشناسی

حضرت ابلیس


مراقبه و هوشیاری نسبت به هیجانات خود ! باید همیشه و هر لحظه مراقب هیجانات خودت باشی و آنها را مشاهده کنی. هر چند کارت خوب و…

خودشناسی

ساختار روانی و ذهنی انسان


منظور از ساختار ذهنی کاذب انسان ، تمام کیفیتهای روانی کاذبیست که بعدا و در اثر زندگی در جامعه بر ما تحمیل شده است. همچون : رقابت…

خودشناسی

خودشناسی یا هیجان شناسی ؟


خودخواهی چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن…