مولای جان

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

صید عشق


  آنکه ارزد صید را، عشق است و بس لیک او کی گنجد اندر دام کس!؟ چیزی که به خواستنش می‌ارزد و ارزش صید شدن دارد، “عشق”…