موفقیت

4مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

ترس انسان از انسان


ترس تاریخ بشریت ؛ ترس انسان از انسان ؛ خشم ؛جنگهای قومی ، قبیله ای، خانوادگی ؛ موفقیت ؛منابع ثروت ؛ استثمار ؛استبداد ؛ هستی خیالی ؛…

دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 8


می‌ترسیدم دوستان و اطرافیانی را که با هزارجور نقش بازی کردن و وانمودکاری بدست آورده‌ام با یک محاسبه اشتباه و کار خطا از دست بدهم پس باید…

خودشناسی

یک سر و هزار سودا


تا وارد دنیا شدیم جامعه لیستی از آرزو های مختلف را بدستمان داد و ما هم اکنون در پی کارهایی هستیم که از طرف جامعه به ما…

خودشناسی

کسب افتخار


# این همه احساس نیاز به کسب مقام و شهرت برای نوع انسان، تعجب آور است. انسان حاضر است به همه کاری دست بزند ، تا افتخار…