مصطفی

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا بی نوایی چنگ زد میان گورستان


دفتر اول بخش ۹۷ داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بهر خدا بی نوایی چنگ زد میان گورستان نماد گشایی از داستان…