مرید و مراد

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور


مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان رو شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل از نقد فرق نادانستن و بربسته را از بررسته…