مثنوی مولانا

25مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر به سخن درآمدن طفل


  دفتر اول “بخش ۳۸” به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن خلق را درافتادن به آتش پادشاه یک زنی را با طفلش می…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر صوتی ولیعهد ساختن وزیر هر یک امیر را


    دفتر اول” بخش ۳۱” ولی عهد ساختن وزیر هریک امیر را جدا جدا   ••وانگهانی آن امیران را بخواند یک‌به یک تنها به هر یک…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر تعظیم و نعت مصطفی علیه السلام


دفتر اول “بخش ۳۵” تعظیم نعمت مصطفی صلی الله علیه و سلم کی مذکور بود در انجیل   ••بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغامبران بحر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر جواب دادن وزیر کی خلوت را نمیشکنم


دفتر اول “بخش ۲۸” جواب دادن وزیر کی خلوت را نمی شکنم   دیگر بس کنید! چقدر صحبت می کنید پشت دَر! آن پندهایی که دادم، بروید…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر بیان حسد وزیر


گفتیم پادشاه ماهستیم وزیر ذهن زیرک ما، تازمانی که چنین ذهن زیرکی داریم(وزیر) ذهنمان ناهنجار است، وضع مملکت وجودمان همین است؛ اولین کسی که ازاین وزیرضربه می…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

بردن ان پادشاه بر طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند


•• قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند پادشاه ، کنیزک را نزد طبیب الهی می برد،تا آنرا معالجه ومعاینه کند. ••…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر شعر از خدا جوییم توفیق ادب


  شرح و تفسیر شعر از خدا جوییم توفیق ادب •• از خدا جوییم توفیق ادب بی‌ادب محروم گشت از لطف رب •• بی‌ادب تنها نه خود…

خودشناسی

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق


معنی طلب ؟ آب آنجا میرود که تشنگی باشد . شکسته بند آنجا میرود که شکستگی باشد .طبیب آنجا میرود که مریضی باشد .اگر فکر میکنید کسی…

پادکست ها

عشق ۳


آن طرف که عشق می افزود درد بوحنیف و شافعی درسی نکرد سختتر شد پندِ من از پندِ تو عشق را نشناخت دانشمندِ تو دانشمند عشق را…