لذت جویی

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

عشق بدون دود


آتش محبت بدون دودِ حسادت، غرور ، لذت جویی، تایید طلبی ، خودخواهی و مالکیت را عشق گویند! عشق

خودشناسی

قسمتی از سریال هیولا پارت سوم