قضاوت دیگران

5مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

زنده به گور


در این ویدئو میبینید که انسانها در جوامع دیگر هم به همان دردی مبتلا هستند که ما هستیم ! آنها نیز به دنبال، خود را نشان دادن…

خودشناسی

مهمانی


وقتی از مهمانی برگشته‌ایم و مهمانی تمام شده است، ‌ اما برای خیلی از ما مهمانی تازه در سرمان شروع می‌شود! و، بلانسبت، به نشخوار آن می‌پردازیم

خودشناسی

تایید دیگران


هر کرا کردم سجودی میکنند زهر اندر جان او می آکنند مولانا

خودشناسی

کسب افتخار


# این همه احساس نیاز به کسب مقام و شهرت برای نوع انسان، تعجب آور است. انسان حاضر است به همه کاری دست بزند ، تا افتخار…

خودشناسی

قضاوت دیگران


سوال آیا ذهن شما همیشه در حال پاسخ دادن به این سوال نیست که دیگران چه فکری درباره من میکنند ؟!