قصه دیدن خلیفه لیلی را

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر قصه دیدن خلیفه لیلی را


دفتر اول “بخش ۱۷” قصه دیدن خلیفه لیلی را “قسمت اول” ••گفت لیلی را خلیفه کان توی کز تو مجنون شد پریشان و غوی یک روز خلیفه…