قانون جذب

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

قانون جذب ۲


یارب خرش را مرگ ده _ تا او شود بنده ی خدا مولانا

خودشناسی

آرزویش آرزویی بس حقیر