غرور

7مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

عشق ۳


آن طرف که عشق می افزود درد بوحنیف و شافعی درسی نکرد سختتر شد پندِ من از پندِ تو عشق را نشناخت دانشمندِ تو دانشمند عشق را…

کلیپ ها

درخت نفس


مقایسه، سرمستی ، غرور ، عقب ماندگی، ملامت ، سرزنش

کلیپ ها

عشق بدون دود


آتش محبت بدون دودِ حسادت، غرور ، لذت جویی، تایید طلبی ، خودخواهی و مالکیت را عشق گویند! عشق

خودشناسی

زنده به گور


در این ویدئو میبینید که انسانها در جوامع دیگر هم به همان دردی مبتلا هستند که ما هستیم ! آنها نیز به دنبال، خود را نشان دادن…

خودشناسی

عشق و نفرت


عاشقتم خره! وقتی عشق و نفرت در هم آمیخته میشود ! رذایل اخلاقی همچون، توقع و حسادت و غرور و رقابت و … نمیگذارند انسان، رابطه ای…

خودشناسی

شباهت


برمیگشتم به پشت سرم نگاه میکردم. آبا و اجداد دور و نزدیک خود را میدیدم که اسیر همان کیفیات و حالاتی هستند که ما الان گرفتارش هستيم…

خودشناسی

عرفان


مشکل عرفان همیشه حرفهای کلی و مبهم بوده. مفاهیمی چون دریای حقیقت، رهایی، نفس، جهاد اکبر، شهر عشق! هیچگاه مطالب عرفانی دقیق، همه فهم و ساده گفته…