عیبستان

1مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

عیبستان


وقتی تو از دنیایی ناهنجار و مادی هستی؛ نیمی از وجودت از دنیای عیبستان است چرا عیبت را نمی‌پذیری؟ و تلاش میکنی که بگویی نه من این…