علم

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

چین!!!


علم را بجویید حتی در چین باشد و آن علم خودشناسی ( معرفت النفس است ، که در آن شناخت و معرفت خداوند عز وجل می باشد….

خودشناسی

نقص علم


🔹عجیبه که در قرن 21 هم هنوز اعضایی در بدن ما وجود داره که هنوز کشف نشده! چند روز پیش پزشکا گفتن یک جفت غده‌‌ی بزاقی پیدا…