عروسک خیمه شب بازی

2مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

من خودم را دیدم 8


می‌ترسیدم دوستان و اطرافیانی را که با هزارجور نقش بازی کردن و وانمودکاری بدست آورده‌ام با یک محاسبه اشتباه و کار خطا از دست بدهم پس باید…

خودشناسی

شیطنت جامعه


◇این ویدیو را نگاه کنید 👆 ◇شیطنت جامعه ◇ شیطان ◇ جامعه با انسان چه میکند ؟!!!!! ♡حاکی از سلامتی نیست منطبق شدن با جامعه ای بیمار…