عالم واقعیت

1مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

ذهن یا واقعیت؟


[/video# ما انسانها بیشتر در ذهن خود زندگی میکنیم تا در عالم واقعیت. با خیالات و اوهام خود مشغول هستیم. وقتی انسان با خطر یا حادثه ای…