شمس

2مطلب موجود می باشد.
متن ها

جهان تن


این جهان تن غلط انداز شد جز مر آن را که ز شهوت باز شد مولانا

خودشناسی

جبر یا اختیار؟


این سوال را بارها شنیده‌ایم که زندگی جبر است یا اختیار ؟ به فرض بگوییم جبر است . جبری که منافاتی با اختیار انسان ندارد! شاید این…