شمس تبریزی

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

آنکه سوخت…


آتشی انداختم و رفت آنکه سوخت، سوخت آنکه ماند، ماند

متن ها

جهان تن


این جهان تن غلط انداز شد جز مر آن را که ز شهوت باز شد مولانا

پادکست ها

تو عاشق باش تا عاشق شناسی


آن آتش فراق را نچشیده است! تا به حالا دلش نسوخته است! میدانید کسی که نسوزد بچه است!؟ میوه ای که جلوی آفتاب بماند میسوزد بعبارتی میرسد،…