شعر مولانا در مورد عایشه

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

دفتر اول بخش۹۹ قصه سوال کردن عایشه رضی الله عنه از مصطفی علیه وسلم کی باران بارید


شرح و تفسیری سوال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام … چون تو سوی گورستان رفتی جامعه های تو چون تر نیست ••مصطفی روزی به گورستان برفت…

دفتر اول بخش۹۸ در بیان این حدیث کی ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضو لها •
پادکست ها

دفتر اول بخش۹۸ در بیان این حدیث کی ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضو لها •


••گفت پیغامبر که نفحتهای حق اندرین ایام می‌آرد سبق این باد از جانب رحمت پروردگار است.بادیست که همیشه در حال وزیدن است اما گیرنده و بادبانی وجود…