شرح و تفسیر مثنوی

3مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

دفتر اول بخش ۸۱ تفسیر وهو معکم اینما کنتم


دفتر اول بخش ۸۱ تفسیر وهو معکم اینما کنتم

پادکست ها

سوال کردن رسول از عمر


دفتر اول “بخش ۸۲” سوال کردن رسول رم از عمر رضی الله عنه از سبب ابتلای ارواح به این آک و گل و جسم

پادکست ها

شرح و تفسیر داستان طوطی و بازرگان


1- دفتر اول بخش ۸۴ قصه بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد و به طوطبان هندوستان هنگام رفتن به تجارت “قسمت اول” ۹۹.۹.۴ –…