سیمرغ

10مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

دفتر اول بخش ۸۸ تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام کی چه می فرمایی اول تو اندازی عصا “قسمت سوم”


••تو چه دانی ذوق آب دیدگان عاشق نانی تو چون نادیدگان انسان صورت پرست، انسانی که جز صورت و ظاهر چیزی ندیده چه داند که ذوق آب…

پادکست ها

تو عاشق باش تا عاشق شناسی


آن آتش فراق را نچشیده است! تا به حالا دلش نسوخته است! میدانید کسی که نسوزد بچه است!؟ میوه ای که جلوی آفتاب بماند میسوزد بعبارتی میرسد،…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت هفتم


آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را شیخ عطار آن بزرگ راه دین آن طریق عشق را شور آفرین در کتاب خود…

پادکست ها

شرح و تفسیر قسسمت ششم منطق الطیر عطار


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• طوطی ای را طوقی از زر ساخته (گردنبندی از زر به دور گردن…

پادکست ها

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت پنجم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• او که از خاک آدمی را آفرید آدمی شد راز گیتی را کلید…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت چهارم.بخش دوم


••• گر تو میداری جمال یار دوست دل بدان آئینه ی دیدار دوست پس دوست داشته باش که دلت را هم صیقل بزنی، آیینه کنی. دلت را…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت 4.بخش اول


🍃 قسمت چهارم 🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• آنکه جانها را چو مرغان آفرید بعد از آن…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت سوم سیمرغ🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• کوه را هم تیغ داد و هم کمر تا به…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت دوم سیمرغ 🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را آن خدای بینهایت بی نظیر آن کریم آشنای دستگیر ای جهانی…