زیباترین زن جهان

1مطلب موجود می باشد.
عشق و زیبایی

زیباترین زن جهان


امبر هرد زیباترین زن جهان با یه فرمول ریاضی مشخص شد که امبر هِرد زیباترین زن جهانه.. ای‌کاش همون‌موقع با یه فرمول ریاضی هم مشخص میکردن مهربانترین…