زنگارها

3مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

آتش دنیا


اگر زنگارها و حجابهای وجود آدمی نبود دنیا نمی‌توانست انسان را فریب دهد ! آب غالب شد بر آتش از لهیب زآتش او جوشد چو باشد در…

کلیپ ها

ترس از دیدن واقعیت


عده ای از دوستان میگویند اگر ما زنگارها را بزداییم و چشممان باز شود چه خواهیم دید؟! بعد باز شدن چشم به واقعیت چگونه زندگی کنیم ؟!…

خودشناسی

انرژی برای حیات ۴


انرژی برای حیات 4 زمانی ما خودمان معدن قند و انرژی بودیم اما هر چه پیش رفتیم آن منبع انرژی “که در کودکی ازش استفاده میکردیم ”…