زدودن

3مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

ترس از دیدن واقعیت


عده ای از دوستان میگویند اگر ما زنگارها را بزداییم و چشممان باز شود چه خواهیم دید؟! بعد باز شدن چشم به واقعیت چگونه زندگی کنیم ؟!…

کلیپ ها

حکایتی کوتاه از مثنوی مولانا


حکایتی کوتاه از مثنوی معنوی مولانا رویت #هلال_ماه رمضان در عهد عمر موی کژ اجزای کژ

خودشناسی

تزکیه و زدودن


در لغت معنی تزکیه را زدودن و کنار زدن نادرستی ها از امور صحیح دانسته اند . اکنون اینهمه رذایل در ذهن و روان ما تشکیل یافته…