روح جمعی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تله پاتی


ما همیشه تحت تاثیر محیط پیرامون خود هستیم. محیط پیرامون در ما، واکنش ها، هیجانات و احساسات خاصی ایجاد میکند. ┄┅┅┄✶🍃🌸🍃✶┄┅┅┄ در یک جمع ذهن انسانها به…