ذهن

4مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

ذهن ناهنجار یا دوست ناباب


ذهن را ول که میکنی خود بخود می لغزد و میرود دنبال دلخوشیهای خودش! میرود تا در بیابان دانستگیها و تجربیات و آمال و آرزوهای خودش بچرد…

خودشناسی

بیرون آمدن از غار ذهن


توقفِ فکر با توجه ذهن یک ماهیتی دارد که دو کار را همزمان نمیتواند انجام دهد. زمانیکه کاملا به صداهای اطراف گوش میدهی، فکر متوقف میشود، ذهن…

خودشناسی

شیطنت ذهن 1


پیش بینی ذهن ذهن همیشه بدترین حالت رو پیش بینی میکنه و اضطراب و ترس ایجاد میکنه ! شاید خود اون اتفاق ناگوار که ذهن پیش بینی…