ذهن ناهنجار

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

زنده به گور


در این ویدئو میبینید که انسانها در جوامع دیگر هم به همان دردی مبتلا هستند که ما هستیم ! آنها نیز به دنبال، خود را نشان دادن…

خودشناسی

ذهن ناهنجار یا دوست ناباب


ذهن را ول که میکنی خود بخود می لغزد و میرود دنبال دلخوشیهای خودش! میرود تا در بیابان دانستگیها و تجربیات و آمال و آرزوهای خودش بچرد…

خودشناسی

ذهن ناهنجار


کودک نمیداند که اصلا عضوی بنام مغز و ذهن دارد چون ذهنش در طبیعت و سرشت خود کار میکند و گرفتار ناهنجاریها نشده است . اما ما…