ذهن آشفته

1مطلب موجود می باشد.
بیرون اومدن از غار ذهن
دسته‌بندی نشده

بیرون اومدن از غار ذهن


توقفِ فکر با توجه شناخت ذهن ذهن یک ماهیتی دارد که دو کار را همزمان نمیتواند انجام دهد. زمانیکه کاملا به صداهای اطراف گوش میدهی، فکر متوقف…