دیدن افکار

1مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

دیدن افکار


#دیدن_افکار ما اصلا نمیدانیم که کدام افکار خوب است یا کدام افکار ، بد . کدام افکار طبیعت ذهن ما هست و کدام افکار طبیعت ذهن ما…