دنیا

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

الدنیا متاع الغرور


دنیا چیزیست فریبنده نه ملک خضر بماند و نه ملک اسکندر نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. ( انسان )