درس مثنوی

3مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر اعتراض مریدان در خلوت وزیر


دفتر اول بخش “۲۹” اعتراض مریدان در خلوت وزیر “قسمت اول” ••جمله گفتند ای وزیر انکار نیست گفت ما چون گفتن اغیار نیست مریدان گفتنند: ای وزیر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر جواب دادن وزیر کی خلوت را نمیشکنم


دفتر اول “بخش ۲۸” جواب دادن وزیر کی خلوت را نمی شکنم   دیگر بس کنید! چقدر صحبت می کنید پشت دَر! آن پندهایی که دادم، بروید…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن


دفتر اول بخش”۲۷” تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن   ••ای وزیر خلوت رابشکن وبیرون بیا مارابیش ازاین منتظرنگذار ••جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو این…