درسهای مثنوی

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر خسارت وزیر در این مکر


دفتر اول “بخش ۲۴” بیان خسارت وزیر در این مکر قسمت اول   انسان همیشه در زندگی با تقدیرات خداوند در جنگ است و خداوند مثالش را…