داستان عایشه

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

دفتر اول بخش۹۹ قصه سوال کردن عایشه رضی الله عنه از مصطفی علیه وسلم کی باران بارید


شرح و تفسیری سوال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام … چون تو سوی گورستان رفتی جامعه های تو چون تر نیست ••مصطفی روزی به گورستان برفت…