خودشناسی

31مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تعریف و تمجید


این یک واقعیت است که وقتی تایید و تمجید می شویم انگیزه بیشتری برای کار و تلاش پیدا میکنیم و برعکس وقتی کسی متوجه کارهایمان نیست و…

خودشناسی

استمرار در خودشناسی


بسیاری از افراد که شروع به خودشناسی و مراقبه میکنند. از محتویات ذهن خود میترسند و مراقبه را ول میکنند و یا نمیتوانند استمرار کافی داشته باشند…

خودشناسی

چاه نفس


اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید! با توجه به مطلب فوق وقتی فهمیدیم که درون چاه نفس هستیم…

خودشناسی

ظلوما جهولا


○عجیب است که انسان میخواهد همه چیز را بداند و بشناسد الا وجود خویش را ! صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می‌نداند آن…

خودشناسی

از نظر خودشناسی


معنی این کلیپ چیه ؟! ازین کلیپ چی متوجه شدین ؟! لطفا کامنت بزارید همچنین کامنتها رو مطالعه کنید

خودشناسی

یک سر و هزار سودا


تا وارد دنیا شدیم جامعه لیستی از آرزو های مختلف را بدستمان داد و ما هم اکنون در پی کارهایی هستیم که از طرف جامعه به ما…

خودشناسی

کوته اندیشی


انسان اسیر جزئی نگریها و افکار فرومایه ی خویش است . یک نگاه کل نگر میتواند ذهن انسان را باز کند و او را از کوته اندیشی…

خودشناسی

من کی ام؟


خودشناسی

خودشناسی یا تزکیه نفس ( مبارزه با نفس)


ویدیوی فوق ( شستن دیوار) میدیدم کیف میکردم. شستن و زدودن چه ذوقی داره بعد افزوده شدن و زنگار بستن . کم کم انسان برگرده به فطرت…