حرص

5مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

مکانیسم ایجاد خشم


به تصویر نگاه کنید هر چقدر پاندول( آونگ ) به سمت راست کشیده شود وقتی رها شود به همان مقدار به سمت چپ متمایل خواهد شد. حرص…

خودشناسی

المپیک کودکان


هنوز بچه ها با ناهنجاریهای اجتماعی آشنا نشده اند ، معنی مقایسه ، حسادت ، مقایسه ، رقابت ،حرص و ولع ، ترس از کمتر بودن و…

خودشناسی

قسمتی از سریال هیولا پارت سوم


خودشناسی

جنگجوی درون 2


همه در پی مشهور شدن و قهرمان شدن هستند و مدام میترسند بین آنها و آرزوهایشان مانعی ایجاد شود و نتوانند به آینده ای که در ذهن…

دسته‌بندی نشده

مکانیسم ایجاد خشم


‍ مکانیسم ایجاد خشم به تصویر نگاه کنید هر چقدر پاندول( آونگ ) به سمت راست کشیده شود وقتی رها شود به همان مقدار به سمت چپ…