جنگجوی درون

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

قسمتی از فیلم جنگجوی درون 3


آیا میخوای بیشتر از یه قهرمان واقعی بشی؟ و طوری از بدن و ذهنت استفاده کنی که تا حالاهیچکس استفاده نکرده؟ #جواب را درون خودت پیدا کن…