جبر و اختیار

2مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه

محدوده عقل و اختیار چیست؟


عقل چندان نیک است(تا جایی خوب است) و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد، چون بر در او رسیدی عقل را طلاق ده، (ول کن)…

من خودم را دیدم


پارت اول :راه نفوذ شیطان پارت دوم :واقعیت یا ایده آل پارت سوم:اضظراب برای آرامش پارت چهارم:شور و هیجان یا عقل پارت پنجم:جبر یا اختیار پارت ششم…