جانی دپ

1مطلب موجود می باشد.
عشق و زیبایی


با یه فرمول ریاضی مشخص شد که امبر هِرد زیباترین زن جهانه.. ای‌کاش همون‌موقع با یه فرمول ریاضی هم مشخص میکردن مهربانترین و دلسوز ترین آدمها کیست؟!…