تهذیب نفس

3مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

نفس چیست؟


  نفس چیست ؟   ما با نفس آشنا نیستیم و لمسش نکرده ایم . اما با یک عده هیجانهای ناهنجار آشناییم . اینها از نفس منبعثند…

خودشناسی

نفس


🔘 نفس پندار و خیالی بیش نیست!! و ما با خود اشعاری، استمرارش میبخشیم

خودشناسی

خودشناسی یا تزکیه نفس ( مبارزه با نفس)


ویدیوی فوق ( شستن دیوار) میدیدم کیف میکردم. شستن و زدودن چه ذوقی داره بعد افزوده شدن و زنگار بستن . کم کم انسان برگرده به فطرت…