تله پاتی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

همنوایی


هم نوایی! ببینید بمباران تبلیغاتی رسانه‌ها، چگونه شما را مجبور می‌کند حقیقت را منکر شوید و حتی به عقل خودتان شک کنید! احول شدن(دوبینی )تاثیر محیط

خودشناسی

تله پاتی


ما همیشه تحت تاثیر محیط پیرامون خود هستیم. محیط پیرامون در ما، واکنش ها، هیجانات و احساسات خاصی ایجاد میکند. ┄┅┅┄✶🍃🌸🍃✶┄┅┅┄ در یک جمع ذهن انسانها به…