تفسیر متنی مثنوی معنوی

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن


دفتر اول بخش”۲۷” تفسیر مکر کردن مریدان کی خلوت را بشکن   ••ای وزیر خلوت رابشکن وبیرون بیا مارابیش ازاین منتظرنگذار ••جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو این…