تفسیر داستان پادشاه جهود

3مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر طنز و انکار پادشاه جهود


تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح متنی داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب


  داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب   پادشاهی یهودی، می افتد به جان نصرانی ها و عیسویان آنها را می کُشد، به…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح صوتی داستان پادشاه جهود دیگر


پادکست صوتی شرح مثنوی (داستان پادشاه جهود دیگر )     پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت…