تفسیر داستان پادشاه جهود

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح متنی داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب


  داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب   پادشاهی یهودی، می افتد به جان نصرانی ها و عیسویان آنها را می کُشد، به…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح صوتی داستان پادشاه جهود دیگر


پادکست صوتی شرح مثنوی (داستان پادشاه جهود دیگر )     پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت…