تفسیر داستانهای مثنوی

3مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن


دفتر اول بخش ۱۰۳ بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن قسمت دوم ••خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

در تفسیر حدیث کی اغتنمو برد الربیع الی آخره


  دفتر اول بخش ۱۰۱ در معنی این حدیث کی اغتنمو برد الربیع الی آخره ••گفت پیغامبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار بهوش باشید که…

پادکست ها

تفسیر قول حکیم بهرچ از راه و امانی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرچ از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه‌السلام ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی و من غیر ته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن “قسمت دوم”


دفتر اول بخش۹۱ هر آنچه که ما را از راه باز نگهدارد زشت، بد وکفر است ••جمله عالم زان غیور آمد که حق برد در غیرت برین…