تعبیر و تفسیر

5مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر نالیدن ستون حنانه


دفتر اول بخش ۱۰۵ نالیدن ستون حنانه چون برای پیغامبر صلی الله علیه و سلم منبر ساختند کی جماعت انبوه شد گفتند ما روی مبارک ترا بهنگام…

خودشناسی

واقعیت یا…


آیا ما میتوانیم واقعیت یک درخت رو ببینیم ؟! چه چیزهایی در دیدن ما دخالت میکنند ؟!

خودشناسی

حیرت


آیا ممکن است چیزی را بشنوید یا ببینید ! بدون پیش داوری و بدون تعبیر و تفسیر ذهن !؟

خودشناسی

وهم و خیال


بسیاری از گیف ها با اینکه صدایی ندارند اما وقتی به آن نگاه میکنیم حس میکنیم صدایی میشنویم! مثلا صدای زمین خوردن دکل برق در گیف بالا….

خودشناسی

صدای درون


○سر و صداهای زیادی در سر شما وجود دارد . ○به صدای درونتان (ذهن ) گوش کنید .