تعبیر و تفسیر

4مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

واقعیت یا…


آیا ما میتوانیم واقعیت یک درخت رو ببینیم ؟! چه چیزهایی در دیدن ما دخالت میکنند ؟!

خودشناسی

حیرت


آیا ممکن است چیزی را بشنوید یا ببینید ! بدون پیش داوری و بدون تعبیر و تفسیر ذهن !؟

خودشناسی

وهم و خیال


بسیاری از گیف ها با اینکه صدایی ندارند اما وقتی به آن نگاه میکنیم حس میکنیم صدایی میشنویم! مثلا صدای زمین خوردن دکل برق در گیف بالا….

خودشناسی

صدای درون


○سر و صداهای زیادی در سر شما وجود دارد . ○به صدای درونتان (ذهن ) گوش کنید .