تایید طلبی

3مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

عشق بدون دود


آتش محبت بدون دودِ حسادت، غرور ، لذت جویی، تایید طلبی ، خودخواهی و مالکیت را عشق گویند! عشق

خودشناسی

جاه طلبی


انسانی که میخواهد چیزی یا کسی دیگر شود دچار جاه طلبی شده است . @khodshenasi7

خودشناسی

تایید دیگران


هر کرا کردم سجودی میکنند زهر اندر جان او می آکنند مولانا