الگوهای اجتماعی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شیطنت جامعه


◇این ویدیو را نگاه کنید 👆 ◇شیطنت جامعه ◇ شیطان ◇ جامعه با انسان چه میکند ؟!!!!! ♡حاکی از سلامتی نیست منطبق شدن با جامعه ای بیمار…